Sevilla

Náměstí ve městě Sevilla

Sevilla je metropolí Andalusie a čtvrtým největším španělským městem. Leží na jihovýchodě Španělska. V samotném městě žije přes 700 tisíc obyvatel.

Sevilla je jednou z nejoblíbenějších turistických destinací ve Španělsku. Sice nemá přístup k moři, tento nedostatek ale bohatě vyrovná její ohromné bohatství co se týče architektury a kultury. Celou Andalusii v historii dlouhá léta ovlivňovalo několik zcela rozdílných národů a Sevilla, jako hlavní město regionu, toto střídání vlád poznala nejvíce. Najdete zde tak stavby římského, arabského a evropského stylu. Velkou oblibu si navíc užívají místní festivaly, Santa Semana a Fería.

Historie města Sevilla

Počátky osídlení v těchto místech sahají do dob starověkého Říma. Tehdy byla Sevilla známa pod názvem Hispalis a byla hlavním městem známé provincie Hispánie. Památky z těchto časů můžete najít v menší míře i v samotné Seville, hlavní ukázkou starověkých pokladů je ale 9 kilometrů vzdálené městečko Itálica, založené původně jako místo pro léčbu zraněných římských vojáků. Nejvýznamnější památkou je římský amfiteátr, ale nachází se zde mnoho dalších starověkých staveb.

Po pádu Římu byla Hispánie častým cílem nájezdů germánských kmenů, až ji konečně v roce 712 dobyli Arabové. V této době se stala Sevilla kvetoucím městem. Arabská architektura i kultura zde zanechala nesmazatelné stopy, hlavně styl Mudéjar ovlivňoval místní stavitele ještě dlouhá staletí po vyhnání Arabů.

Velká většina historických budov v Seville nese znaky tohoto stylu. Nejvýznamnější památkou z této doby je Alcázar, původně postavený jako pevnost, po porážce Arabů sloužil jako palác pro španělskou královskou rodinu. Tuto funkci má ostatně jeho část dodnes. Právě ten je jedinečnou ukázkou architektury Mudéjaru.

Katolický panovník Ferdinand III. Kastilský dobyl Sevillu v roce 1248. Bylo postaveno mnoho nových budov. Prosazoval se gotický styl, ale velké slovo měl stále Mudéjar.

Takto vznikla i sevillská katedrála se svou známou zvonicí Giraldou. Je to největší gotická katedrála na světě. Spolu s Alcázarem je součástí seznamu UNESCO. Mimo jiné se v ní údajně nachází hrob Kryštofa Kolumba.

Bohužel se ale také v této době, především v 15. století, začala prosazovat nechvalně známá španělská inkvizice. V Seville, stejně jako v mnoha jiných městech, jí padly za oběť tisíce nevinných lidí.

Zlatý věk pro Sevillu začal v 15. století po objevení Ameriky. Město drželo jako jediné licenci pro vysílání lodí ze svého přístavu do Nového světa, a také pro přijímání lodí, které se z cesty vracely. Sevilla tak začala bohatnout ohromným tempem, stejně jako se zvyšoval počet jejích obyvatel. Na konci 16. století získal stejnou licenci Cádiz a význam Sevilly začal klesat. Pád téměř až na dno přišel v roce 1649, když na mor zahynula téměř polovina místní populace.

Turistický ruch a kultura

Následující staletí byla poznamenána růstem industrializace, ale Sevilla stále byla spíše chudým jižním městem. Zvrat k lepšímu přišel v 80. letech 20. století. Největší význam pro město v novodobých dějinách měla výstava EXPO 1992. Tehdy začali do Sevilly proudit turisté, kteří stále objevují krásy tohoto města.

Nejvýznamnějším festivalem v Seville je Semana Santa, neboli Svatý týden. Je to velikonoční týden a městem proudí davy nádherně oblečených lidí a připravují se na nejdůležitější křesťanský svátek. Španělé jsou oddanými katolíky, takže význam těchto procesí je pro ně opravdu velký.

Zcela opačný náboj má oslava Feria de Abril. Na rozdíl od vážné Semana Santy je tento festival veselý a slouží především k zábavě. Začíná dva týdny po Velikonočním pondělí a trvá po dobu šesti dnů. Na ulicích jsou lidé ve veselých maskách a kostýmech, každý den oslavy začínají jezdeckou přehlídkou. Během těchto šesti dnů se v místní býčí aréně pořádá korida.

Býčí zápasy v Seville

V Seville toho je k vidění a dělání mnoho jiného, určitě byste neměli opomenout místní býčí arénu La Maestranza, která je nejstarší ve Španělsku. Právě zde se konají býčí zápasy v průběhů Feria de Abril.

Co se týče gastronomie, legendární místní pochoutkou jsou tapas. Jedná se o jakési jednohubky, chystají se ale na mnoho způsobů a Španělé jsou na ně nesmírně hrdí. Existuje mnoho barů specializovaných právě na tapas. Stejně výborné je andalusijské víno.

Nenechte si uniknout