El Escorial

El Escorial je majestátní klášter a královský palác, který stojí zhruba 45 km severozápadně od Madridu v městečku San Lorenzo de El Escorial. Je to jedna z nejnavštěvo­vanějších památek v okolí španělského hlavního města. K jeho popularitě přispívá i fakt, že v roce 1984 byl zařazen na seznam světového dědictví UNESCO.

Historie paláce

Palác nechal zbudovat král Filip II. Stavba byla původně zamýšlena jako mauzoleum pro jeho otce, císaře Karla V. Práce začaly v roce 1563. Sám Filip II. se od svého útlého věku zajímal o architekturu, proto často osobně dohlížel na průběh konstrukce.

Architektura

El Escorial je postaven ve stylu pozdní renesance s lehkým nádechem nastupujícího baroka. Zvenčí působí relativně stroze. Jako stavební materiál byla použita šedá žula, i proto je palác nenásilně začleněn do okolní mírně hornaté krajiny.

Komplex je postaven na pravoúhlém půdorysu. Jeho centrálním bodem je bohatě zdobená bazilika s velkou kopulí, zasvěcená svatému Vavřinci. Za ní se nachází královský palác. Dalšími částmi celku je knihovna, relikviář s ostatky svatých a klášter.

Interiéry zdobí španělští mistři

Oproti poměrně strohému zevnějšku se však do kontrastu staví úžasné interiéry paláce. Ty jsou zdobeny obrazy takových mistrů, jako například Michelangelo, El Greco nebo Velázquez. Kromě toho zde najdete úžasné sochy, kusy nábytku a mnoho dalšího.

Pocity umocní upravené zahrady

Na majestátnosti celého komplexu mají svůj velký podíl i zahrady, které palác obklopují. Tvoří je upravené rostliny, příjemně působící jezírko a naskýtá se z nich úžasný pohled na palác a baziliku.

El Escorial je součást Národního dědictví (Patrimonio Nacional), tudíž je do něj ve středu večer vstup zdarma. Ale stejně jako u ostatních podobných památek i zde platí, že se zde v tuto dobu tvoří obrovské fronty. Interiéry jsou veřejnosti otevřeny každý den kromě pondělí a svátků.