Město Valencie

Město Valencie – most Pont de Calatrava

Valencia je třetí největší španělské město (po Madridu a Barceloně). Leží na východě země, její břehy jsou omývány Středozemním mořem. Žije zde více než 800 tisíc obyvatel.

V současnosti prožívá ekonomický i turistický boom a začíná se prosazovat mezi nejpopulárnější destinace v celém Španělsku. Turisté zde mohou obdivovat jak historické jádro města, z něhož se některé památky dostaly i na seznam UNESCO, tak i bujaré festivaly a slavnosti, které se ve Valencii pořádají. Podstatnou část města tvoří také moderní obchodní čtvrti s architekturou skla a oceli.

Historie města Valencia

Valencia má kořeny už ve starověku, založena byla ve 2. století před Kristem jako sídlo pro římské vojáky. Po pádu Říma město okupovaly germánské i španělské kmeny, ale nakonec na počátku 8. století bez boje padlo do rukou Arabů. V této době město vzkvétalo, rozrůstala se výroba papíru, hedvábí, kůže nebo stříbra.

Od 11. století se vládci Valencie často střídali, jednu chvíli byl v čele i legendární El Cid. V roce 1238 bylo město dobyto katolickým panovníkem Jakubem I. Aragonským a stalo se součástí Valencijského království.

V 15. a 16. století bylo jedním z nejvýznamnějších měst v celém Středomoří. Úpadek přišel v roce 1707 po Válce o španělské nástupnictví, kde Valencia stranila soupeřům vítězných Bourbonů. Byla tak potrestána odebráním mnohých důležitých privilegií. Nárůst významu a bohatství přišel opět ve druhé polovině 20. století hlavně díky nástupu turistiky a rozvoji obchodu.

Zajímavé památky ve městě

Pravděpodobně nejstarší valencijskou stavbou je místní katedrála. Její největší část byla postavena mezi 13. a 15. stoletím, proto je převážně gotického stylu. Konstrukce však pokračovala i přes další léta, na katedrále tak najdete i prvky baroka, romantismu nebo neoklasicismu. Stánek stojí na místě někdejší mešity, která byla údajně ve 13. století stržena.

Mezi významné turistické atrakce patří i Llotja de la Seda (Hedvábný trh). Ten se pro svou jedinečnou architekturu dostal i na seznam UNESCO. Je postaven v unikátním stylu valencijské gotiky 15. a 16. století. Bylo to místo, kde se po dlouhá léta obchodovalo s hedvábím a utvářelo se bohatství města.

V poslední době se do popředí turistického zájmu dostává modernistický komplex Ciutat de les Arts i les Ciènces (Město umění a vědy). Je to symbol současné Valencie. Byl navrhnut místními architekty Santiagem Calvarou a Félixem Candelou a jeho konstrukce byla dokončena v roce 2005.

V několika budovách komplexu, které připomínají například obrovské oko, kostru velryby nebo skulptury naprosto nemožné přirovnat k čemukoliv, najdete například operu, oceánografický park, interaktivní muzeum nebo planetárium. Komplex stojí na břehu řeky Turia, který byl v roce 1957 zničen velkou povodní. Nyní je tok uměle veden jinudy, takže podobná katastrofa už nemůže nastat.

Oceánografický park ve Valencii

Muzeum koridy

Ve Valencii se rovněž nachází mnoho muzeí, zabývajících se například historií regionu. Kuriozitou je muzeum zaměřené na dějiny koridy. Zajímavé a velmi příjemné jsou rovněž místní zahrady a parky, poskytující hlavně v létě příjemný odpočinek od všudypřítomného horkého počasí.

Významnou valencijskou slavností je Felles konající se každoročně v březnu na připomenutí svatého Josefa. Po pět dnů a nocí probíhají ve městě oslavy, ulicemi chodí průvody krásných kostýmů.

Během těchto pěti dnů mají procesí různou tématiku, setkáte se například s náboženskými, historickými nebo komediálními průvody. Většina účastníků průvodů se obléká do tradičních historických valencijských kostýmů, nicméně minulé ročníky byly svědky i takových kuriózních úborů, jako například Shreka nebo George W. Bushe.

Nenechte si uniknout